Begunstigers van onze vereniging

Vereniging KNKB, Federatie

Sinds 1688 is kaatsvereniging " Klaas Thomas " lid van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond.
De volgende dorpen vallen onder KNKB afdeling "Anjum" :
 • Anjum
 • Ezumazijl
 • Lauwersoog
 • Oostmahorn
 • Schiermonnikoog
KNKB afdeling " Anjum " is ingedeeld bij kaatsfederatie " Dongeradeel ".
De volgende afdelingen vallen onder bovengenoemde federatie :
 • Anjum
 • Dokkum
 • Ee
 • Hantum
 • Holwerd
 • Morra Lioessens
 • Niawier Metslawier Oosternijkerk
 • Paesens Moddergat
 • Ternaard