Vereniging Nieuws

do 18 februari 2010 :
Trainingen voor categorieen jongens en meisjes beginnen op vrijdag 19 februari 2010.
Training Jongens, meisjes ( 1993 - 1995 )

za 19 december 2009 :

Zoals bij iedereen bekend is het al jaren gebruikelijk bij kaatsvereniging "Klaas Thomas", om elk seizoen vergezeld te doen gaan van een pakkende slogan. In een besloten vergadering in Hotel Lauwersmeer is met een overweldigende meerderheid besloten tot de volgende kreet voor het jaar 2010 :

" Gelijk een dorstigen hinde naar water smacht,
werpt den kaatsbal met vollen kracht."

Na bijvoorbeeld een bovenslag kan bovenstaande yell worden gebezigd. Eventueel in combinatie met een high-five.

Het bestuur van kaatsvereniging "Klaas Thomas" wenst iedereen goede kerstdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

ma 30 november 2009 :

Hallo allemaal !

In januari 2010 wil kaatsfederatie Dongeradeel zaaltrainingen voor het kaatsen organiseren voor de welpen, pupillen en schooljeugd. Het is de bedoeling dat deze trainingen (circa 13 maal) worden gehouden op vrijdagavond. De plaats van het trainen en de kosten hiervan krijgen jullie nog te horen. Graag wil de federatie een inventarisatie maken van het aantal deelnemers van deze trainingen (i.v.m. het aantal trainers en de huur van de zaal).

Graag hoor ik voor donderdag 3 december 2009 of je wilt meedoen aan deze trainingen (het liefst per email, zodat ik verdere informatie ook kan mailen).

Met vriendelijke groet,

Alie Bos,
Email : aliebos0109@hotmail.com
Kaatsvereniging "Klaas Thomas"

ma 30 november 2009 :

Federatie zaalkaatsen voor Heren senioren op zaterdag 20 februari 2010 (Dongeradeelpartij, dorpenpartij).
Tijd en plaats : 12:00 uur, "De Ynset" te Holwerd.
Klassen A en B.
Onbeperkt aantal parturen per dorp.
Maximaal 1 "introducee" per dorp.

Opgave bij Henk Boersma (0519-321917) of Alie Bos (0519-321980)

ma 30 november 2009 :

Federatie zaalkaatsen voor Heren senioren op dinsdag 29 december 2009.
Tijd en plaats : 12:00 uur, "De Ynset" te Holwerd.
Klassen A en B.
Door elkander loten.

Opgave bij Siemen Zeilinga (0519 - 589 914) of Joop Dijkstra (0519 - 220 552).

di 27 oktober 2009 :

Agenda najaarsvergadering K.V. Klaas Thomas

Vrijdag 13 november 2009

Aanvang 20:00 uur in Hotel Lauwersmeer

 • Opening en vaststellen agenda
 • Mededelingen
 • Notulen voorjaarsvergadering 3 april 2009
 • Bestuursmutaties 2010
 • Evaluatie seizoen 2009
  • KNKB
  • Federatie
  • Dorpencompetitie jeugd
  • Ledenpartijen senioren/dames
  • Ledenpartijen jeugd
  • Wat verder nog ter tafel komt
 • Rondvraag

di 4 augustus 2009 :

Wedstrijd voor senioren en dames a.s. vrijdag 7 augustus, aanvang 13:00 uur. Wedstrijd voor schooljeugd, welpen en pupillen aanvang 9:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

Opgave bij Henk Boersma (0519-321917) of Alie Bos (0519-321980) tot woensdag 5 augustus 19:00 uur.

De wedstrijdlijsten voor alle categorien kunnen na de loting worden gedownload en afgedrukt op de eigen printer :
Download  Wedstrijdlijst welpen (7 augustus 2009)
Download  Wedstrijdlijst pupillen (7 augustus 2009)
Download  Wedstrijdlijst schooljeugd (7 augustus 2009)
Download  Wedstrijdlijst senioren dames (7 augustus 2009)
Download  Wedstrijdlijst senioren heren (7 augustus 2009)

do 30 juli 2009 :

Ouder(e)-kind partij.
Maandag 3 augustus staat de ouder(e)-kind partij op het programma. Een geheel nieuwe partij voor KV Klaas Thomas, vandaar even deze uitleg. Het is de bedoeling dat een oudere (categorie jongens, meisjes, heren of dames) met een jongere (categorie schooljeugd of lager) kaatst. De kaatsers of kaatsters hoeven geen verhouding met elkaar te hebben. Dus je mag met iedereen kaatsen, als de categorie maar goed is. Iedereen mag mee doen, dus ook de welpen. Bij genoeg deelname kaatsen we in verschillende klassen.

Opgave op het veld tot 13:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

do 28 juli 2009 :

Zaterdag 1 augustus staat er op het programma van KV Klaas Thomas de KNKB welpen meisjes. Voor deze wedstrijd hebben we veel vrijwilligers nodig. Iedereen die wil en kan helpen graag z.s.m. opgeven bij Henk Boersma of Alie Bos.
Zijn er niet genoeg vrijwilligers, dan zal de wedstrijd moeten worden afgelast en dit kan nadelige gevolgen hebben voor de vereniging en de leden.

Wij rekenen op jullie hulp !!!

Het bestuur.

di 28 juli 2009 :

Wedstrijd voor senioren, dames a.s. donderdag 30 juli.
Aanvang 13:00 uur. Opgave op het veld tot 13:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

za 25 juli 2009 :

Wedstrijd voor jeugdcategorieen a.s. maandag 27 juli, aanvang 13:00 uur.
Opgave op het veld tot 13:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

ma 20 juli 2009 :

De opgave voor de federatiepartij van za 25 juli (Hotel Lauwersmeerpartij) dient te geschieden voor donderdagavond 23 juli 19:00 uur. De wedstrijdagenda 2009 van kv Klaas Thomas vermeldt echter vrijdagavond 24 juli 19:00 uur. De datum vermeld op de wedstrijdagenda is dus onjuist !!!
Zie ook Wedstrijdprogramma federatie

za 18 juli 2009 :

Strjitte keatsen voor senioren/dames a.s. maandag 20 juli aanvang 18:00 uur.
Opgave ter plaatse bij "De Hoeke".
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

Link naar wedstrijd->uitslagen->... zou nu moeten werken.
Uitslagen Welpen
Uitslagen Pupillen
Uitslagen Schooljeugd
Uitslagen Senioren

Voor alle duidelijkheid :
Uitslagen kunnen per email worden gestuurd naar p.tilma@kvklaasthomas.nl Deze worden dan zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

do 16 juli 2009 :

Wedstrijd voor senioren a.s. vrijdag 17 juli aanvang 18:00 uur.
Opgave bij Henk Boersma (0519-321917) of Alie Bos (0519-321980) tot donderdagdagavond 19:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

ma 13 juli 2009 :
Anjum wint afdelingswedstrijd in Ried.
Anjum, met de gebroeders Sip Jaap en Wiebe Wessel Bos en good old Jelle Visser, heeft afgelopen zondag (12 juli 2009) voor een daverende verrassing gezorgd door in Ried de afdelingswedstrijd voor senioren te winnen. Uit een lijst van 21 parturen uit de gehele kaatshoek waren het uiteindelijk de klaaikluten die met de hoogste eer streken. Na een "opwarmer" tegen Damwoude werd vervolgens de gehele kaatselite aan de zegekar gebonden. Easterein, Hartwerd, Dronrijp en ook Tzummarum konden de Anjumer trein niet stoppen. Voor sommigen was het zeer frustrerend dat het "onbekende" Anjum deze wedstrijd wist te winnen. Temeer omdat Sip Jaap en Wiebe Wessel in de jongenscategorie eigenlijk nooit van deze jongens wisten te winnen. Sip Jaap, verzorgde de voorbest opslag en stond achterin het perk, voortreffelijk gesteund door zijn broer. Jelle was voor de meeste tegenstanders een ware kwelgeest. Alias Sjouke de Boer zocht hij telkens het achterperk op met vreselijk hoge ballen. Dit zijn ze in de kaatshoek niet gewend dus sleepte Jelle op deze manier menig puntje uit het vuur. Douwe Visser was deze partij als leider meegekomen om de jongens van de nodige tactische informatie te voorzien. Al met al een gouden kwartet. Anjum staat voorgoed op de kaatskaart.

za 11 juli 2009 :
Wedstrijd voor jeugdcategorieen a.s. woensdag 15 juli, aanvang 18:00 uur.
Opgave bij Henk Boersma (0519-321917) of Alie Bos (0519-321980) tot dinsdagavond 19:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

di 7 juli 2009 :
Wedstrijd voor senioren a.s. woensdag 8 juli aanvang 18:00 uur.
Opgave bij Henk Boersma (0519-321917) of Alie Bos (0519-321980) tot dinsdagavond 19:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

za 4 juli 2009 :
Wedstrijd voor jeugdcategorieen op vrijdag 3 juli te Paesens is in verband met donderslagen, bliksemschichten en tropische stortbuien afgelast. Deze wedstrijd wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen tijdstip.

wo 1 juli 2009 :
Zesde wedstrijd voor jeugdcategorieen (Anjum, Morra, Lioessens, Paesens, Moddergat) a.s. vrijdag 3 juli, aanvang 18:00 uur, te Paesens.
Opgave bij Henk Boersma (0519-321917) of Alie Bos (0519-321980) tot donderdagavond 19:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

za 27 juni 2009 :
Vijfde wedstrijd seizoen 2009 voor jeugdcategorien a.s. dinsdag 30 juni aanvang 18:00 uur.
Opgave bij Henk Boersma (0519-321917) of Alie Bos (0519-321980) tot maandagavond 19:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

vr 26 juni 2009 :
Wedstrijd voor senioren (Vrije formatie) a.s. zaterdag 27 juni aanvang 13:00 uur.
Opgave bij Henk Boersma (0519-321917) of Alie Bos (0519-321980) tot vrijdagdagavond 19:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

do 25 juni 2009 :
Vierde wedstrijd seizoen 2009 voor jeugdcategorien a.s. vrijdag 26 juni aanvang 18:00 uur.
Opgave bij Henk Boersma (0519-321917) of Alie Bos (0519-321980) tot donderdagavond 19:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

di 23 juni 2009 :
Teatsen a.s. woensdag 24 juni, aanvang 18:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

ma 22 juni 2009 :
Trainingstijden jeugd op dinsdag 23 juni 2009 :
Welpen : 16:30 uur
Pupillen : 17:15 uur
Schooljeugd : 18:00 uur
Zie ook :
Training Welpen ( 2001 en jonger)
Training Pupillen ( 1998 - 2000 )
Training Schooljeugd ( 1995 - 1997 )

wo 17 juni 2009 :
Wedstrijd voor senioren (Anjum, Morra, Lioessens, Paesens, Moddergat) a.s. zaterdag 20 juni aanvang 13:00 uur.
Opgave bij Henk Boersma (0519-321917) of Alie Bos (0519-321980) tot vrijdagdagavond 19:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

wo 10 juni 2009 :
Derde wedstrijd seizoen 2009 voor jeugdcategorien a.s. dinsdag 16 juni aanvang 18:00 uur.
Opgave bij Henk Boersma (0519-321917) of Alie Bos (0519-321980) tot maandagavond 19:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

ma 8 juni 2009 :
Trainingstijden jeugd op dinsdag 9 juni 2009 :
Welpen : 16:30 uur
Pupillen : 17:15 uur
Schooljeugd : 18:00 uur
Zie ook :
Training Welpen ( 2001 en jonger)
Training Pupillen ( 1998 - 2000 )
Training Schooljeugd ( 1995 - 1997 )

za 6 juni 2009 :
Sip Jaap Bos, Wiebe Wessel Bos en Herman Haaima winnen op sportdag in Morra-Lioessens ( kaatsfederatie Dongeradeel) .
Zie ook Wedstrijduitslagen senioren

wo 3 juni 2009 :
Tweede wedstrijd seizoen 2009 voor senioren a.s. vrijdag 5 juni aanvang 18:00 uur.
Opgave bij Henk Boersma (0519-321917) of Alie Bos (0519-321980) tot donderdagavond 19:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

za 30 mei 2009 :
Tweede wedstrijd seizoen 2009 voor jeugdcategorien a.s. dinsdag 2 juni aanvang 18:00 uur.
Opgave bij Henk Boersma (0519-321917) of Alie Bos (0519-321980) tot maandagavond 19:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

wo 20 mei 2009 :
Eerste wedstrijd seizoen 2009 voor jeugdcategorien a.s. dinsdag 26 mei aanvang 18:00 uur.
Opgave bij Henk Boersma (0519-321917) of Alie Bos (0519-321980) tot maandagavond 19:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

vr 15 mei 2009 :
Trainingen voor welpen, pupillen en schooljeugd op vrijdag 15 mei 2009 in gymnastiekzaal.
Training Welpen ( 2001 en jonger)
Training Pupillen ( 1998 - 2000 )
Training Schooljeugd ( 1995 - 1997 )

ma 4 mei 2009 :
Aanvangstijden trainingen voor welpen, pupillen en schooljeugd op vrijdag 8 mei 2009.
Training Welpen ( 2001 en jonger)
Training Pupillen ( 1998 - 2000 )
Training Schooljeugd ( 1995 - 1997 )

do 30 april 2009 :
Er wordt een aanpassing op het kaatskanon gemaakt zodat ook over korte afstand hogere kaatsballen kunnen worden uitgeworpen.

do 23 april 2009 :
Trainingen voor welpen en pupillen beginnen op vrijdag 8 mei 2009.
Training Welpen ( 2001 en jonger)
Training Pupillen ( 1998 - 2000 )

ma 20 april 2009 :
Informatie voor deze website kan naar het volgende email adres worden gestuurd : p.tilma@kvklaasthomas.nl

ma 13 april 2009 :
Wijziging in website layout en website stijl.

ma 6 april 2009 :
Publikatie van de voorlopige wedstrijdagenda 2009 :
Wedstrijdprogramma Leden kv Klaas Thomas
Wedstrijdprogramma Federatie Dongeradeel
Wedstrijdprogramma KNKB

Voorjaarsvergadering kaatsvereniging "Klaas Thomas" op vrijdag 3 april 2009 in Hotel Lauwersmeer. Aanvang 20.00 uur.

do 2 april 2009 :
Website www.kvklaasthomas.nl in de lucht. De website is in ontwikkeling en zal voortdurend worden bijgewerkt of aangepast.

Maart 2009 :
Start ontwikkeling website www.kvklaasthomas.nl.