Vereniging Nieuws 2010, 2011

za 19 maart 2010 :

Agenda Voorjaarsvergadering K.V. Klaas Thomas
Vrijdag 1 April 2011 20.00 uur
Kantine V.V. Anjum

 • Opening en vaststellen agenda.
 • Mededelingen.
 • Notulen najaarsvergadering 29-10-2010.
 • Jaarverslag 2010.
 • Financieel verslag 2010.
 • Verslag kascontrole.
 • Federatie/KNKB.
 • Jeugdbeleid.
 • Vooruitblik seizoen 2011.
 • Wat verder nog ter tafel komt.
 • Bestuursmutaties :
  Voorgedragen door het bestuur :
  • Tamme Visser
  • Jan "Mol" Visser
  • Wiebe Wessel Bos
  • Thomas Jansma
  • Aftredend en niet herkiesbaar : Henk Boersma.
 • Rondvraag.
P.S.
Bij het dameskaatsen loopt het ledental de laatste jaren zeer snel terug. Als bestuur horen we van vele kanten dat er dames zijn die wel eens zouden willen kaatsen of, weer willen gaan kaatsen. In het verleden zijn er voor de dames trainingsavonden gehouden maar, er kwamen dan bijna geen dames opdagen. Mogelijkheden om te kaatsen zijn er dus genoeg maar de dames zullen zich zelf toch moeten aanmelden. Misschien is het bezoeken van boven- staande vergadering wel een goede eerste stap zodat we met zijn allen kunnen overleggen hoe we een en ander het beste kunnen aanpakken.

do 3 maart 2011 :

Attentie kaatsers !!!

Gele nappen.
Wie heeft nog een gele nap die niet meer wordt gebruikt.
Graag inleveren bij Wessel.
Wij betalen 5 Euro voor iedere nap. Deze nappen kunnen dan weer worden doorgeven aan onze nieuwe kaatsers.


Oude kransen.
De ring van de oude kransen levert 0,50 per stuk op voor de kv Klaas Thomas.
Lever daarom zoveel mogelijk ringen (graag schoon) in bij Wessel.

wo 2 maart 2011 :

Persbericht

CFK-reŁnie-partij in Berlikum

In Berlikum wordt op zaterdag 18 juni een reŁnie gehouden met een kaatspartij voor de voormalige kaatsbond CFK.
De CFK is in 1994 gefuseerd met de KNKB. De CFK bestond toen precies 60 jaar en was uit principe de zaterdagafdeling van de kaatssport. Op 1 maart 1934 richtten kaatsers uit Bolsward, Berlikum, Franeker, Minnertsga en Sexbierum de CFK op.

De stichting Kaatsmuseum van de KNKB en de initiatiefnemers van Kaatshistorie.nl hebben er bovendien op aangedrongen het CFK-materiaal in te scannen en te voorzien van informatie, zodat dit stuk verleden ook vastgelegd wordt. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. Vandaag op 1 maart gaat de site www.cfk-partij.nl online.
Tot en met 1993 werden er jaarlijks vele wedstrijden en bondspartijen afgewerkt. Dat leverde kampioenen en klassementen op. De laatste kaatslichtingen - ook een dames- en meisjescategorie behoren daartoe - vinden het de hoogste tijd om weer eens bij elkaar te komen om terug te blikken op die periode. Ook mensen die op wat voor wijze dan ook actief waren voor de CFK zijn van harte uitgenodigd.
Alle oud-CFK'ers en iedereen die bij deze bond op enige wijze actief was, worden van harte uitgenodigd om op de CFK-reŁniepartij aanwezig te zijn. Overdag wordt een CFK-reŁnie-kaatspartij gehouden met de zachte bal, zodat iedereen mee kan doen. Daarna kan iedereen aanschuiven bij een bbq.

Datum en plaats : Zaterdag 18 juni, Sportcomplex Berlikum

Tijdschema :
10.00 uur ontvangst en begin reŁniepartij met zachte bal
14.00 uur CFK-reŁnie-partij
17.00 uur start bbq met een muzikale omlijsting
19.00 uur start avondprogramma

Aanmelding :
Voor 1 mei aanmelden via www.cfk-partij.nl of telefonisch : 0511-444633

Voor meer informatie kunt u terecht bij een speciaal daarvoor in het leven geroepen website www.cfk-partij.nl of bel reŁnievoorzitter Johannes Siegersma 0518-461333 of 06-154 94 30.

do 30 december 2010 :

Zoals bij iedereen bekend is het al jaren gebruikelijk bij kaatsvereniging "Klaas Thomas", om elk seizoen vergezeld te doen gaan van een pakkende slogan.

De afgelopen jaren worden mafiose voetbalclubs in Nederland gefinancierd door corrupte gemeentelijke overheden.
Kaatsvereniging "Klaas Thomas" wil in 2011 hiertegen een duidelijk statement maken.

In een besloten vergadering is daarom met een overweldigende meerderheid besloten tot de volgende kreet voor het jaar 2011 :

" Voetbal maakt meer kapot dan je lief is."

Na bijvoorbeeld een bovenslag kan bovenstaande yell worden gebezigd. Eventueel in combinatie met een high-five.

Het bestuur van kaatsvereniging "Klaas Thomas" wenst iedereen een goed 2011.

do 16 december 2010 :

Federatie zaalkaatsen voor Heren senioren op zaterdag 15 januari 2011 (Dongeradeelpartij, dorpenpartij).

Tijd en plaats : 12:00 uur, "De Ynset" te Holwerd.
Vleesprijzen (Sponsor : Land- en Zeezicht te Holwerd)
Klassen A en B.
Onbeperkt aantal parturen per dorp.
Maximaal 1 "introducee" per dorp.

Opgave (Kaatsfederatie Dongeradeel) uiterlijk donderdag 13 januari 2011, 19:00 uur

do 16 december 2010 :

Federatie zaalkaatsen voor Heren senioren op zaterdag 5 februari 2011.

Tijd en plaats : 12:00 uur, "De Doelstien" te Dokkum.
Vleesprijzen (Sponsor gevraagd)
Klassen A en B.
Door elkander loten.

Opgave (Kaatsfederatie Dongeradeel) uiterlijk donderdag 3 februari 2011, 19:00 uur.

di 19 oktober 2010 :

Ledenvergadering K.V. Klaas Thomas

Vrijdag 29 oktober 2010

Aanvang 20:00 uur in Kantine V.V. Anjum

 • Opening en vaststellen agenda
 • Mededelingen
 • Notulen voorjaarsvergadering 9 april 2010
 • Bestuursmutaties seizoen 2011
 • Evaluatie seizoen 2010
 • KNKB
 • Federatie
 • Federatie wedstrijden jeugd
 • Leden wedstrijden senioren/dames
 • Leden wedstrijden jeugd
 • Alles wat verder nog ter tafel komt
 • Vooruitblik seizoen 2011
 • Rondvraag
Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom. De beslissingen die worden genomen kunnen ook van belang zijn voor uw kinderen.

di 31 augustus 2010 :

Jan Tijtsma en Klaas Bosma (Makkum) goed koppel.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

vr 27 augustus 2010 :

Wiebe 2 keer in de prijzen.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

vr 27 augustus 2010 :

Sip Jaap debuteert in hoofdklasse.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

di 17 augustus 2010 :

K.V. Klaas Thomas sluit seizoen af.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

ma 16 augustus 2010 :

Anjumer jeugd doet weer volop mee om de prijzen.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

zo 15 augustus 2010 :

Sip Jaap wint krans bij 1e klas KNKB in Ternaard.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

zo 15 augustus 2010 :

Anjumer trio schopt het tot derde omloop op Freule in Wommels.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

vr 13 augustus 2010 :

Wedstrijd voor senioren, dames, jongens en meisjes a.s. vrijdag 13 augustus, aanvang 13:00 uur. Wedstrijd voor schooljeugd, welpen en pupillen aanvang 9:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

De volgende wedstrijdlijsten kunnen worden gedownload en afgedrukt op de eigen printer :
Download  Wedstrijdlijst senioren heren (13 augustus 2010)

wo 11 augustus 2010 (22:29 uur)

De wedstrijdlijsten zijn tot op dit moment helaas niet beschikbaar.

Het is onduidelijk of de lijsten worden gepubliceerd op deze website.

di 10 augustus 2010 :

Kleine Jacob Wieb grote man bij familiekaatsen.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

ma 9 augustus 2010 :

Wedstrijd voor senioren, dames, jongens en meisjes a.s. vrijdag 13 augustus, aanvang 13:00 uur. Wedstrijd voor schooljeugd, welpen en pupillen aanvang 9:00 uur.
Zie ook Wedstrijdprogramma leden

Voor deze wedstrijd kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

Opgave tot woensdag 11 augustus 19:00 uur.

De wedstrijdlijsten voor alle categorien kunnen na de loting worden gedownload en afgedrukt op de eigen printer :
Download  Wedstrijdlijst welpen (13 augustus 2010)
Download  Wedstrijdlijst pupillen (13 augustus 2010)
Download  Wedstrijdlijst schooljeugd (13 augustus 2010)
Download  Wedstrijdlijst senioren dames (13 augustus 2010)
Download  Wedstrijdlijst senioren heren (13 augustus 2010)

ma 9 augustus 2010 :

Wieger Nutte pakt prijs in eigen dorp.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

vr 6 augustus 2010 :

Maandag 9 augustus (Anjum 13:00 uur) ledenpartij "ouder-kind".

Het is de bedoeling dat het "kind" behoort tot een van de volgende categorieen : Schooljeugd, pupillen of welpen.

Voor deze wedstrijd kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

In het vakje "Eventuele opmerking" moet de naam van de maat worden ingevoerd.

di 3 augustus 2010 :

Enerverende kaatsweek voor k.v. Klaas Thomas.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

Ma 2 augustus 2010 :

Dinsdag 3 augustus (Anjum 18:00 uur) ledenpartij "Strjitte keatsen" voor de ouderen.

Donderdag 5 augustus (Anjum 13:00 uur) ledenpartij voor de ouderen.

Attentie :
Het was in eerste instantie de bedoeling dat aanmelding voor donderdag 5 augustus moest plaatsvinden als partuur (A-maat, B-maat, Dame). De verwachting is echter dat er dan weinig deelname zal zijn.
In verband hiermee het volgende :
Voor de partij van donderdag kan iedereen ( senioren dames en heren, jongens, meisjes) zich individueel aanmelden.

Voor beide wedstrijden kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

Let op :
Op het aanmeldformulier zijn er 2 mogelijke keuzes voor "Plaats en datum wedstrijd". Dus wel even de juiste selecteren !!!

za 31 juli 2010 :

Maandag 2 augustus (Anjum 13:00 uur) ledenpartij voor alle jeugdcategorieen.

Dinsdag 3 augustus (Anjum 18:00 uur) ledenpartij "Strjitte keatsen" voor de ouderen.

Voor beide wedstrijden kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

Let op :
Op het aanmeldformulier zijn er 2 mogelijke keuzes voor "Plaats en datum wedstrijd". Dus wel even de juiste selecteren !!!

do 29 juli 2010 :

Door onvoorziene omstandigheden is website www.kvklaasthomas.nl enige tijd uit de lucht geweest (woensdag 13:00 uur tot donderdag 11:00 uur).

di 27 juli 2010 :

De laatste Hotel Lauwersmeer partij.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

ma 26 juli 2010 :

Vrijdag 30 juli (Anjum 13:00 uur) ledenpartij voor alle jeugdcategorieen.

Zaterdag 31 juli (Anjum 13:00 uur) ledenpartij "Pearke keatsen" voor de ouderen. In het vakje "Eventuele opmerking" moet de naam van de maat worden ingevoerd.

Voor beide wedstrijden kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

Let op :
Op het aanmeldformulier zijn er 2 mogelijke keuzes voor "Plaats en datum wedstrijd". Dus wel even de juiste selecteren !!!

vr 23 juli 2010 :

Pearkekeatsen yn Minnertsgea.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

vr 23 juli 2010 :

Maandag 26 juli (Anjum 13:00 uur) ledenpartij "Teatsen" voor de ouderen.

Vrijdag 30 juli (Anjum 13:00 uur) ledenpartij voor alle jeugdcategorieen.

Voor beide wedstrijden kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

Let op :
Op het aanmeldformulier zijn er 2 mogelijke keuzes voor "Plaats en datum wedstrijd". Dus wel even de juiste selecteren !!!

ma 19 juli 2010 :

Weer KNKB krans naar Anjum.
Jan Tijtsma eerste in Stiens.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

wo 14 juli 2010 :

Weer een druk kaatsweekend voor k.v. Klaas Thomas.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

ma 12 juli :

Vrijdag 16 juli ledenpartij voor alle jeugdcategorieen.

In tegenstelling tot een eerdere aankonding : Deze wedstrijd begint om 18:00 uur !!!

Voor deze wedstrijd kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

vr 9 juli 2010 :

Ja wier, Sip Jaap wint yn Wier.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

ma 5 juli 2010 :

Anjumer pupillen zorgen bijna voor stunt op NK.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

do 1 juli 2010 :

De Eker Anjum tweede bij provinciale schoolkaatswedstrijd.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

wo 30 juni :

Woensdag 7 juli (18:00 uur) ledenpartij voor senioren, jongens en meisjes.

Voor deze wedstrijd kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

vr 25 juni 2010 :

" Anjumer jeugd goed op dreef op federatiewedstrijd. "

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

za 19 juni :

Vrijdag 25 juni (Anjum 18:00 uur) ledenpartij voor de jeugdcategorieen. Deze partij is voor leden van de afdelingen Anjum, Morra-Lioessens en Paesens-Moddergat.

Zaterdag 26 juni (Paesens 13:00 uur) ledenpartij voor senioren, jongens en meisjes. Deze partij is voor leden van de afdelingen Anjum, Morra-Lioessens en Paesens-Moddergat.

Voor beide wedstrijden kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

Let op :
Op het aanmeldformulier zijn er 2 mogelijke keuzes voor "Plaats en datum wedstrijd". Dus wel even de juiste selecteren !!!

In verband met telefonische bereikbaarheid en gemakkelijke verwerking van gegevens, wil het bestuur graag dat iedereen zich via de website aanmeldt.

do 17 juni :

Verzoek :

Op dit moment zijn er kaatsers/kaatsters die zich hebben aangemeld voor zaterdag 19 juni, maar nog geen partuur hebben.
Daarom het dringende verzoek om U alsnog aan te melden.

Online aanmelding kan via Wedstrijd Aanmelding

wo 16 juni 2010 :

" Anjum heerst op sportdagen "

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

di 15 juni :

Zaterdag 19 juni (9:00 uur !!!) ledenpartij vrije formatie voor senioren, jongens en meisjes.

Voor deze wedstrijd kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

In verband met telefonische bereikbaarheid en gemakkelijke verwerking van gegevens, wil het bestuur graag dat iedereen zich via de website aanmeldt.

Omdat er sprake is van een vrije formatie partij, het volgende :
1 - In het vakje "Eventuele opmerking" moeten de namen van de maten worden ingevoerd.
2 - Mocht iemand nog geen maten hebben, dan toch gewoon opgeven. Er kan dan eventueel op het veld nog een partuur worden geregeld.

ma 7 juni 2010 :

" Anjumer jeugd slaat goed van zich af. "

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

ma 7 juni 2010 :

De indeling voor de bardiensten voor seizoen 2010 zijn bekend.

Vereniging -> Commissies -> Kantine

do 3 juni :

Woensdag 9 juni (18:00 uur) ledenpartij voor senioren, jongens en meisjes.

Voor deze wedstrijd kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

In verband met telefonische bereikbaarheid en gemakkelijke verwerking van gegevens, wil het bestuur graag dat iedereen zich via de website aanmeldt.

Mocht een of andere dwaas toch nog de euvele moed bezitten om zich telefonisch op te geven dan worden er strafmaatregelen genomen. Hierbij moet worden gedacht aan pek en veren.

vr 28 mei :

Woensdag 2 juni (18:00 uur) ledenpartij voor alle jeugdcategorieen.

Voor deze wedstrijd kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

zo 23 mei :

Verslagen en foto's van KNKB of federatie partijen vindt U op de volgende pagina Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

za 22 mei :

Woensdag 26 mei (18:00 uur) ledenpartij voor alle jeugdcategorieen.

Voor deze wedstrijd kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

vr 14 mei :

Vrijdag 21 mei (18:00 uur) is de eerste ledenpartij voor senioren, jongens en meisjes.

Voor deze wedstrijd kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

In verband met telefonische bereikbaarheid en gemakkelijke verwerking van gegevens, wil het bestuur graag dat iedereen zich via de website aanmeldt.

za 8 mei :

Vrijdag 14 mei (13:00 uur) is de eerste ledenpartij voor alle jeugdcategorieen.

Voor deze wedstrijd kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

vr 7 mei :

Voor de categorieen jongens (1993-1995) en meisjes (1993-1995) geldt het volgende :
Bij voldoende deelname kunnen de jongens en meisjes kaatsen in hun eigen categorie. Deze wedstrijd vindt gelijktijdig plaats met de andere jeugdpartijen.

De jongens en meisjes mogen zich ook aanmelden voor de heren en dames senioren partijen.

Een kaatser uit de categorie jongens of meisjes die wil meedoen aan beide wedstrijden zal zich dus tweemaal moeten aanmelden.

za 1 mei :

De trainingstijden voor de jeugd zijn bekend.

Trainingstijden voor alle categorieen

Wessel W. Dijkstra (jeugdbeleid)
email : wessel.dijkstra@home.nl

ma 19 april 2010 :

Belangrijk nieuws !!!

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" wil graag meer kaatsers binnen de lijnen. In verband hiermee heeft het bestuur het ledenbeleid drastisch versoepeld.

Ook kaatsers van buiten de afdeling Anjum worden nu van harte uitgenodigd om lid te worden.

Aanmelden kan bij :
Alida Liemburg,
Tsjerkestrjitte 11,
9133 ME Anjum
Tel : 0519 321721
email : wealliemburg@hotmail.com

za 10 april 2010 :
Publikatie van de voorlopige wedstrijdagenda 2010.

Wedstrijdprogramma Leden kv Klaas Thomas
Wedstrijdprogramma Federatie Dongeradeel
Wedstrijdprogramma KNKB

za 3 april 2010 :
Zoals eerder vermeld kan men zich met ingang van dit seizoen online aanmelden voor de kaatswedstrijden.

Het is misschien een goede zaak om het aanmelden alvast even uit te proberen.

Suggesties, tekortkomingen, aanvullingen of eventuele problemen kunnen gemaild worden naar p.tilma@kvklaasthomas.nl

Zie Wedstrijd Aanmelding

di 30 maart 2010 :

Agenda voorjaarsvergadering K.V. Klaas Thomas

Vrijdag 9 april 2010

Aanvang 20:00 uur in Hotel Lauwersmeer

 • Opening en vaststellen agenda
 • Mededelingen
 • Notulen najaarsvergadering 13 november 2009
 • Jaarverslag 2009
 • Financieel jaarverslag 2009
 • Verslag kascontrole
 • Federatie / KNKB
 • Jeugdbeleid
 • Vooruitblik seizoen 2010
 • Wat verder nog ter tafel komt
 • Bestuursmutaties
  • Aftredend en niet herkiesbaar : Alie Bos
  • Aftredend en niet herkiesbaar : Ronny de Wit
  • Voorgedragen door het bestuur : Wessel Dijkstra
 • Rondvraag

za 13 maart 2010 :
Met ingang van dit seizoen kan men zich online aanmelden voor de kaatswedstrijden.

Zie Wedstrijd Aanmelding

do 18 februari 2010 :
KV Klaas Thomas organiseert trainingen voor de categorieen jongens, meisjes en ouderen. De trainingen vinden plaats in het gymnastiekgebouw en beginnen iedere vrijdag om 16:00 uur. Trainers : Pier Tilma, Tamme Visser.

Zie ook Training jongens, meisjes ( 1993 - 1995 )
Zie ook Training Senioren

do 18 februari 2010 :
Kaatsfederatie Dongeradeel organiseert trainingen voor de categorieen welpen, pupillen en schooljeugd. De trainingen vinden plaats in het gymnastiekgebouw en beginnen iedere vrijdag om 17:00 uur. Trainer : Sip Jaap Bos.

Zie ook Kaatsfederatie dongeradeel

ma 30 november 2009 :

Hallo allemaal !

In januari 2010 wil kaatsfederatie Dongeradeel zaaltrainingen voor het kaatsen organiseren voor de welpen, pupillen en schooljeugd. Het is de bedoeling dat deze trainingen (circa 13 maal) worden gehouden op vrijdagavond. De plaats van het trainen en de kosten hiervan krijgen jullie nog te horen. Graag wil de federatie een inventarisatie maken van het aantal deelnemers van deze trainingen (i.v.m. het aantal trainers en de huur van de zaal).

Graag hoor ik voor donderdag 3 december 2009 of je wilt meedoen aan deze trainingen (het liefst per email, zodat ik verdere informatie ook kan mailen).

Met vriendelijke groet,

Alie Bos,
Email : aliebos0109@hotmail.com
Kaatsvereniging "Klaas Thomas"