Vereniging Nieuws 2011

za 18 februari 2012 :

Agenda Voorjaarsvergadering K.V. Klaas Thomas
Vrijdag 24 Februari 2012 19:30 uur
Kantine V.V. Anjum


 • Opening en vaststellen agenda.
 • Mededelingen.
 • Notulen najaarsvergadering 2011.
 • Jaarverslag 2011.
 • Financieel verslag 2011.
 • Verslag kascontrole.
 • Federatie/KNKB.
 • Jeugdbeleid.
 • Vooruitblik seizoen 2012.
 • Wat verder nog ter tafel komt.
 • Bestuursmutaties :
  Voorgedragen door het bestuur :
  • Penningmeester : Jantine Scheepstra
  • Bestruurslid : Annet Visser
  • Nieuwe secretaris : Wiebe Wessel Bos
  • Aftredend en niet herkiesbaar : Alida Liemburg en Douwina Hovinga.
 • Rondvraag.

za 10 december 2011 :

De KNKB geeft de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding tot kaatstrainer.

Informatie hierover staat vermeld in het pdf document " Cursus kaatstrainer 2012".

Kosten van de cursus worden vergoed door kv Klaas Thomas.

za 10 december 2011 :

Attentie kaatsers !!!

Oude kransen.
De ring van de oude kransen levert 0,50 per stuk op voor de kv Klaas Thomas.
Lever daarom zoveel mogelijk ringen (graag schoon) in bij Wessel.

wo 16 november 2011 :

In verband met te weinig agendapunten is er dit jaar geen najaarsvergadering.

De voorjaarsvergadering zal vroeger dan normaal worden gehouden
( midden einde februari 2012 ).

Bestuur kv Klaas Thomas.

di 15 november 2011 :

Federatie zaalkaatsen voor Heren senioren op zaterdag 14 januari 2012 (Dongeradeelpartij, dorpenpartij).

Tijd en plaats : 12:00 uur, "De Ynset" te Holwerd.
Vleesprijzen
Klassen A en B.
Onbeperkt aantal parturen per dorp.
Maximaal 1 "introducee" per dorp.
Sponsor : Land- en Zeezicht te Holwerd.

Opgave (Kaatsfederatie Dongeradeel) uiterlijk donderdag 12 januari 2012, 19:00 uur

di 15 november 2011 :

Federatie zaalkaatsen voor Dames op zaterdag 17 december 2011.

Tijd en plaats : 17:30 uur, "De Heechfinne te Ferwerd.
Vleesprijzen.
Vrije formatie.
Sponsor : zaal door KabelNoord ter beschikking gesteld !

Opgave (Kaatsfederatie Dongeradeel) uiterlijk donderdag 15 december 2011, 19:00 uur.

Wo 7 september 2011 :

Laatste stuiptrekkingen van een nat kaatsseizoen

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

Wo 31 aug 2011 :

Eline eindelijk eerste.

Gerrit debuteert in A klas met derde prijs.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

Ma 22 aug 2011 :

Enerverende Anjumer PC 2011

Marjan Koree wint twee kransen

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

Wo 17 augustus 2011 :

Vrijdag 19 augustus ledenpartij "Anjumer PC".
Deelnemers kunnen zich opgeven tot woensdag 17 augustus 19:00 uur.
Ook voor deze wedstrijd kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden via Wedstrijd Aanmeldingen

Aanmelding kan ook plaatsvinden op de volgende manieren :
Telefonisch via : Tamme Visser, Tel : 0519 321420 of
Rechtstreeks per Email : wessel.dijkstra@home.nl

Verdere bijzonderheden "Anjumer PC" :

Loting donderdag 18 augustus 20:00 uur in de kantine.

Wedstrijd jeugdcategorieen begint 9:00 uur (graag aanwezig 8:45 uur)
Wedstrijd senioren en dames begint 13:00 uur (graag aanwezig 12:45 uur)
Jeugd van 14-16 jaar kaatst met senioren.

De hele dag door worden er loten verkocht met als hoofdprijs een dames- of herenfiets. Verloting van de prijzen 's middags net voor de finale van de senioren.

's Middags braai met boerewors, sosaties en andere braaivleis.

Koets getrokken door 2 nauwelijks in bedwang te houden Arabische volbloedpaarden.
Start vanaf het sportveld om 20.00 uur.
Traject en tijdsduur van de koetsrit zijn ongewis.

Vanaf 20.30 uur PC feest in Cafe/cafetaria "De Bonkelaer" met de prijsuitreiking aan de senioren en dames.
"Gekoanstekkers", muziek van de gebroeders van der Kooi en ???.

Wo 17 aug 2011 :

Visserijdag bij Klaas Thomas

D(ijkstra) day bij de KNKB

Jongens slaan goed figuur op Freule in Wommels

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

Za 13 augustus 2011 :

Maandag 15 augustus (Anjum 13:00 uur) ledenpartij "ouder-kind".
Parturen kunnen zich opgeven tot zondag 14 augustus 19:00 uur.
Ook voor deze wedstrijd kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding
In het vakje "Eventuele opmerking" moet de naam van de maat worden ingevoerd.

Aanmelding kan ook plaatsvinden op de volgende manieren :
Telefonisch via : Tamme Visser, Tel : 0519 321420 of
Rechtstreeks per Email : wessel.dijkstra@home.nl

Do 11 aug 2011 :

Teleurstellend debuut Sip Jaap op PC maar Supertrio uit Anjum

Johan Boersma en Geert Brandsma beleven primeur.

Volop jeugdkaatsen in de bouwvak.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

do 4 augustus 2011 :

Zaterdag 6 augustus Anjum 13:00 uur "Pearke keatsen" voor de ouderen.
Opgave voor Vrijdag 5 augustus 19:00 uur !!

Voor deze wedstrijden kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

In het vakje "Eventuele opmerking" moet de naam van de maat worden ingevoerd.

Aanmelding kan ook plaatsvinden op de volgende manieren :
Telefonisch via : Tamme Visser, Tel : 0519 321420 of
Rechtstreeks per Email : wessel.dijkstra@home.nl

Di 2 aug 2011 :

Na 104 jaar eindelijk weer Anjumer op Franeker PC

Dongeradeelpartij in het teken van de buienradar.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

Zo 31 juli 2011 :

Attentie !!!

Maandagavond 1 augustus straatkaatsen bij "De Hoeke skeanewei".

Aanvang wedstrijd : 18.00 uur.

Aanmelding ter plaatse voor 17:45 uur.
(in verband met loting).

Wo 27 juli 2011 :

Lekker ledenkaatsen.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

Di 26 juli 2011 :

Attentie

Vandaag (26 juli 2011) geen kaatstraining !!!

Zegt het voort

Pier Tilma, Tamme Visser

Di 19 juli 2011 :

Anjumer jeugd houdt after party.

Foto's prijswinnaars ledenkaatsen 6 juli.

Tour de Frysl‚n.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

Za 9 juli 2011 :

Vrijdag 29 juli Anjum 18:00 uur ledenpartij voor de ouderen.
Opgave voor Donderdag 28 juli 19:00 uur !!

Voor deze wedstrijden kan men zich "online" aanmelden via Wedstrijd Aanmelding

Aanmelding kan ook plaatsvinden op de volgende manieren :
Telefonisch via : Tamme Visser, Tel : 0519 321420 of
Rechtstreeks per Email : wessel.dijkstra@home.nl

Wo 6 juli 2011 :

Het is nu ook mogelijk om de lijst met aanmeldingen te bekijken via Wedstrijd Aanmeldingen

Di 5 juli 2011 :

KNKB kaatsen met :
De Battle of the Bosjes,
Debuut Antje de Vries,
Gerrit als enige met prijs terug naar Anjum

Kransenfestival op sportdag voor onze jeugdkaatsers.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

Ma 27 juni 2011 :

Ontdek je plekje.

Ledenkaatsen voor jong en oud.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

Za 25 juni 2011 :

"De Eker" slaat voor best op

Klaas Thomas en Thomas Prins bliuwe warber.

Weer prijzen voor KNKB kaatsers.

Federatie partij en Ee trekt 75 jeugdkaatsers

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

Zo 12 juni 2011 :

Finale welpen in Gaast is anjumer onderonsje.

Jeugd weer succesvol in federatie.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

wo 8 juni 2011 :

Anjumer KNKB familie toert weer door Friesland.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

ma 6 juni 2011 :

Anjumer jeugd voor de tweede keer in actie.

Anjumers succesvol in federatie.

Anjumer jeugd komt lachend uit Hahahahahantum.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

za 4 juni 2011 :

Aanmelding voor de ledenpartij (senioren) op woensdag 8 juni (18:00 uur) is mogelijk tot dinsdag 7 juni 19:00 uur !!!

Zie pagina ( Wedstrijd -> Aanmelding)

wo 1 juni 2011 :

Wiebe Wessel op dreef in Stiens.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

ma 30 mei 2011 :

35 jeugdkaatsers in actie op tweede ledenwedstrijd.

Klaas Thomas pakt twee prijzen op gemeentelijke sportdag.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

za 28 mei 2011 :

Aanmelding voor de ledenpartij (jeugd) op vrijdag 3 juni (13:00 uur) is mogelijk tot woensdag 1 juni 19:00 uur !!!

Zie pagina ( Wedstrijd -> Aanmelding)

ma 23 mei 2011 :

Anjumer KNKB kaatsers waaieren weer uit over Friesland.
Alleen Gerrit Dijkstra in de prijzen.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

zo 22 mei 2011 :

De aanmelding voor de ledenwedstrijd (jeugd) op donderdag 26 mei staat open.

Aanmelden voor dinsdag 24 mei 19:00 uur !!!

Zie pagina ( Wedstrijd -> Aanmelding)

za 21 mei 2011 :

Jeugd voor het eerst in actie op "de Hoeke" partij.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

do 19 mei 2011 :

Herhaalde oproep !!!

Gele nappen.
Wie heeft nog een gele nap die niet meer wordt gebruikt.
Graag inleveren bij Wessel.
Wij betalen 5 Euro voor iedere nap. Deze nappen kunnen dan weer worden doorgegeven aan onze nieuwe kaatsers.


Oude kransen.
De ring van de oude kransen levert 0,50 per stuk op voor de kv Klaas Thomas.
Lever daarom zoveel mogelijk ringen (graag schoon) in bij Wessel.

di 17 mei 2011 :

Hoe Sytse wint in Jorwert en "dy ferrekte degelike Anjumers".

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

za 14 mei 2011 :

De indeling voor de bardiensten voor seizoen 2011 is nog niet bekend.

Wil de onverlaat welke hiervoor verantwoordelijk is, deze informatie alsnog zo snel mogelijk opsturen naar : info@kvklaasthomas.nl

Zie Vereniging -> Commissies -> Kantine

di 10 mei 2011 :

Lytse Sytse grote man in Schalsum.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

ma 2 mei 2011 :

Anjumer KNKB kaatsers weer los.

Zie Wedstrijd -> Verslagen KNKB of federatie partijen

di 26 april 2011 :

De aanmelding voor ledenwedstrijden op vrijdag 13 mei (jeugd) en vrijdag 20 mei (senioren) staat open.

Het is de bedoeling dat opgave voor ledenpartijen via deze website plaatsvind.
Zie pagina ( Wedstrijd -> Aanmelding)

ma 25 april 2011 :

Voor de categorieen jongens (1994-1996) en meisjes (1994-1996) geldt (net zoals vorig jaar) het volgende :
Bij voldoende deelname kunnen de jongens en meisjes kaatsen in hun eigen categorie. Deze wedstrijd vindt gelijktijdig plaats met de andere jeugdpartijen.

De jongens en meisjes mogen zich ook aanmelden voor de heren en dames senioren partijen.

Een kaatser uit de categorie jongens of meisjes die wil meedoen aan beide wedstrijden zal zich dus tweemaal moeten aanmelden.

za 23 april 2011 :

De trainingstijden voor de jeugd zijn bekend.

Trainingstijden voor alle categorieen

vr 1 april 2011 :

Informatie met betrekking tot seizoen 2010 is verwijderd !!

Enige aanpassingen met betrekking tot begunstigers.

Instructies ter voorkoming van onnodig typewerk tijdens aanmelding. Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding.

Op de pagina Vereniging->Commissie->Perk zal worden vermeld wie verantwoordelijk zijn voor het "perkleggen".

za 19 maart 2011 :

Agenda Voorjaarsvergadering K.V. Klaas Thomas
Vrijdag 1 April 2011 20.00 uur
Kantine V.V. Anjum

 • Opening en vaststellen agenda.
 • Mededelingen.
 • Notulen najaarsvergadering 29-10-2010.
 • Jaarverslag 2010.
 • Financieel verslag 2010.
 • Verslag kascontrole.
 • Federatie/KNKB.
 • Jeugdbeleid.
 • Vooruitblik seizoen 2011.
 • Wat verder nog ter tafel komt.
 • Bestuursmutaties :
  Voorgedragen door het bestuur :
  • Tamme Visser
  • Jan "Mol" Visser
  • Wiebe Wessel Bos
  • Thomas Jansma
  • Aftredend en niet herkiesbaar : Henk Boersma.
 • Rondvraag.
P.S.
Bij het dameskaatsen loopt het ledental de laatste jaren zeer snel terug. Als bestuur horen we van vele kanten dat er dames zijn die wel eens zouden willen kaatsen of, weer willen gaan kaatsen. In het verleden zijn er voor de dames trainingsavonden gehouden maar, er kwamen dan bijna geen dames opdagen. Mogelijkheden om te kaatsen zijn er dus genoeg maar de dames zullen zich zelf toch moeten aanmelden. Misschien is het bezoeken van boven- staande vergadering wel een goede eerste stap zodat we met zijn allen kunnen overleggen hoe we een en ander het beste kunnen aanpakken.

do 3 maart 2011 :

Attentie kaatsers !!!

Gele nappen.
Wie heeft nog een gele nap die niet meer wordt gebruikt.
Graag inleveren bij Wessel.
Wij betalen 5 Euro voor iedere nap. Deze nappen kunnen dan weer worden doorgeven aan onze nieuwe kaatsers.


Oude kransen.
De ring van de oude kransen levert 0,50 per stuk op voor de kv Klaas Thomas.
Lever daarom zoveel mogelijk ringen (graag schoon) in bij Wessel.

wo 2 maart 2011 :

Persbericht

CFK-reŁnie-partij in Berlikum

In Berlikum wordt op zaterdag 18 juni een reŁnie gehouden met een kaatspartij voor de voormalige kaatsbond CFK.
De CFK is in 1994 gefuseerd met de KNKB. De CFK bestond toen precies 60 jaar en was uit principe de zaterdagafdeling van de kaatssport. Op 1 maart 1934 richtten kaatsers uit Bolsward, Berlikum, Franeker, Minnertsga en Sexbierum de CFK op.

De stichting Kaatsmuseum van de KNKB en de initiatiefnemers van Kaatshistorie.nl hebben er bovendien op aangedrongen het CFK-materiaal in te scannen en te voorzien van informatie, zodat dit stuk verleden ook vastgelegd wordt. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. Vandaag op 1 maart gaat de site www.cfk-partij.nl online.
Tot en met 1993 werden er jaarlijks vele wedstrijden en bondspartijen afgewerkt. Dat leverde kampioenen en klassementen op. De laatste kaatslichtingen - ook een dames- en meisjescategorie behoren daartoe - vinden het de hoogste tijd om weer eens bij elkaar te komen om terug te blikken op die periode. Ook mensen die op wat voor wijze dan ook actief waren voor de CFK zijn van harte uitgenodigd.
Alle oud-CFK'ers en iedereen die bij deze bond op enige wijze actief was, worden van harte uitgenodigd om op de CFK-reŁniepartij aanwezig te zijn. Overdag wordt een CFK-reŁnie-kaatspartij gehouden met de zachte bal, zodat iedereen mee kan doen. Daarna kan iedereen aanschuiven bij een bbq.

Datum en plaats : Zaterdag 18 juni, Sportcomplex Berlikum

Tijdschema :
10.00 uur ontvangst en begin reŁniepartij met zachte bal
14.00 uur CFK-reŁnie-partij
17.00 uur start bbq met een muzikale omlijsting
19.00 uur start avondprogramma

Aanmelding :
Voor 1 mei aanmelden via www.cfk-partij.nl of telefonisch : 0511-444633

Voor meer informatie kunt u terecht bij een speciaal daarvoor in het leven geroepen website www.cfk-partij.nl of bel reŁnievoorzitter Johannes Siegersma 0518-461333 of 06-154 94 30.

do 30 december 2010 :

Zoals bij iedereen bekend is het al jaren gebruikelijk bij kaatsvereniging "Klaas Thomas", om elk seizoen vergezeld te doen gaan van een pakkende slogan.

De afgelopen jaren worden mafiose voetbalclubs in Nederland gefinancierd door corrupte gemeentelijke overheden.
Kaatsvereniging "Klaas Thomas" wil in 2011 hiertegen een duidelijk statement maken.

In een besloten vergadering is daarom met een overweldigende meerderheid besloten tot de volgende kreet voor het jaar 2011 :

" Voetbal maakt meer kapot dan je lief is."

Na bijvoorbeeld een bovenslag kan bovenstaande yell worden gebezigd. Eventueel in combinatie met een high-five.

Het bestuur van kaatsvereniging "Klaas Thomas" wenst iedereen een goed 2011.

do 16 december 2010 :

Federatie zaalkaatsen voor Heren senioren op zaterdag 15 januari 2011 (Dongeradeelpartij, dorpenpartij).

Tijd en plaats : 12:00 uur, "De Ynset" te Holwerd.
Vleesprijzen (Sponsor : Land- en Zeezicht te Holwerd)
Klassen A en B.
Onbeperkt aantal parturen per dorp.
Maximaal 1 "introducee" per dorp.

Opgave (Kaatsfederatie Dongeradeel) uiterlijk donderdag 13 januari 2011, 19:00 uur

do 16 december 2010 :

Federatie zaalkaatsen voor Heren senioren op zaterdag 5 februari 2011.

Tijd en plaats : 12:00 uur, "De Doelstien" te Dokkum.
Vleesprijzen (Sponsor gevraagd)
Klassen A en B.
Door elkander loten.

Opgave (Kaatsfederatie Dongeradeel) uiterlijk donderdag 3 februari 2011, 19:00 uur.