Vereniging Nieuws 2013

do 2 mei 2013 :

De aanmelding voor de ledenwedstrijd jeugd op vrijdag 10 mei staat open. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen.

Ook de aanmelding voor de ledenwedstrijd senioren op vrijdag 17 mei staat open.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

di 30 april 2013 :


Kaatsvereniging Klaas Thomas te Anjum bedankt vanaf deze plaats Koningin Beatrix voor haar inzet van de afgelopen jaren.

Tevens wensen wij Willem en Maxima veel succes in hun nieuwe functie.

za 27 april 2013 :

Misschien had U al opgemerkt dat dit jaar één of meerdere partijen door de NAM worden gesponsord. Dat de NAM als begunstiger gaat optreden voor onze vereniging is omstreden.

De Nederlandse overheid kan haar onverantwoordelijke geldsmijterij alleen in stand houden door onze gasreserves in hoog tempo te verkwanselen naar het buitenland.

De NAM en overheid hebben daarom jarenlang het probleem van bodemdaling ontkend, gebagatelliseerd of botweg genegeerd. Nu er echter in toenemende mate verzakkingen en aardbevingen gaan plaatsvinden kan de NAM niet anders meer dan toegeven dat de bodemdaling wel degelijk een serieus probleem is.

Kv Klaas Thomas moet zich gaan afvragen of zij sponsorgelden wil ontvangen van een bedrijf welke jarenlang de burger bewust heeft misleid met betrekking tot gaswinning en bodemdaling.

Pier Tilma

do 25 april 2013 :

De agenda voor ledenwedstrijden en federatiewedstrijden is inmiddels geplaatst op deze website.
Voor federatiewedstrijden : Zie Wedstrijd -> Federatie
Voor ledenwedstrijden : Zie Wedstrijd -> Leden

Ook de trainingstijden voor welpen, pupillen, groep 1 en groep 2 staan vermeld.
Voor trainingstijden : Zie Training -> Trainingstijden

ma 22 april 2013 :

De aanmelding voor de ledenwedstrijd jeugd op vrijdag 10 mei staat open.

De aanmelding voor de ledenwedstrijd senioren op vrijdag 17 mei staat open.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

Voor de categorieen jongens (1996-1998) en meisjes (1996-1998) geldt (net zoals vorig jaar) het volgende :
Bij voldoende deelname kunnen de jongens en meisjes kaatsen in hun eigen categorie. Deze wedstrijd vindt gelijktijdig plaats met de andere jeugdpartijen.

De jongens en meisjes mogen zich ook aanmelden voor de heren en dames senioren partijen.

Een kaatser uit de categorie jongens of meisjes die wil meedoen aan beide wedstrijden zal zich dus tweemaal moeten aanmelden.

zaterdag 20 april 2013 :

Hallo kaatsers senioren en dames,

Voor deelname aan het federatieklassement 2013 kunnen jullie je opgeven tot uiterlijk 26 april via Kaatsfederatie dongeradeel .

gr. wessel

zaterdag 13 april 2013 :

He Keatsers,

De temperatuur gaat omhoog.

Op de ledenvergadering is afgesproken dat er vanaf Woensdag 17 april 19.00 elke week voor Senioren en Dames die willen de mogelijkheid is om een balletje te slaan.

Sleutel afhalen en inleveren bij Wessel

Graag in de lengte van het veld in verband met wegslaan ballen.

gr. Bestuur Kv Klaas Thomas

do 28 maart 2013 :

Hallo kaatsers,

Hierbij een eerste versie van de Wedstrijdlijst voor federatie en leden 2013
in pdf formaat.

Als jullie een nieuw email adres krijgen willen jullie dat dan zo spoedig mogelijk aan mij doorgeven (wessel.dijkstra@home.nl).

Groet Wessel Dijkstra

dinsdag 26 maart 2013 :

Agenda Voorjaarsvergadering K.V. Klaas Thomas
Vrijdag 5 april 2013 19:30 uur
Zaaltje in café/cafetaria "De Bonkelaer" te Anjum


  • Opening en vaststellen agenda.
  • Mededelingen.
  • Notulen voorjaarsvergadering 2012.
  • Jaarverslag 2012.
  • Financieel verslag 2012.
  • Verslag kascontrole.
  • Federatie/KNKB.
  • Jeugdbeleid.
  • Vooruitblik seizoen 2013.
  • Rondvraag.

maandag 18 maart 2013 :

Schoolkaatsproject.

Ook dit jaar wordt er voor de schoolgaande jeugd een 4-tal (kennismaking) kaatstrainingen verzorgd. De data zijn als volgt :

Dinsdag 2 april 2013 vanaf 14:00 uur
Dinsdag 9 april 2013 vanaf 14:00 uur
Dinsdag 16 april 2013 vanaf 14:00 uur
Dinsdag 23 april 2013 vanaf 14:00 uur

Trainers : Sip Jaap Bos en Pier Tilma

donderdag 7 maart 2013 :

Hallo Kaatsers,

De leden vergadering van kv Klaas Thomas is op vrijdag 5 april 19:30 uur in de Bonkelaer.
De uitnodiging met agenda wordt binnenkort aan huis bezorgd.

gr. bestuur kv Klaas Thomas.

Wil iedereen de oude kransringen schoon inleveren bij Wessel.
Iedere ring levert 5 Euro op.

zo 30 december 2012 :

Het bestuur van kaatsvereniging "Klaas Thomas" wenst iedereen een goed 2013.