Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Klaas Thomas Mosselman (1889-1985)

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Klaas Thomas Mosselman (1889-1985)

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum
Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Klaas Thomas Mosselman (1889-1985)

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Klaas Thomas Mosselman (1889-1985)

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum
Begunstigers van onze vereniging

Vereniging Nieuws 2014

Zondag 28 december 2014 :

Het bestuur van kaatsvereniging "Klaas Thomas" wenst iedereen een goed 2015.

Muziekkeuze :
De Wiko's en Kobus Algra (1948-2014) met It bûthús bankje en
het Pelgrimslied van de Zuidafrikaanse Amanda Strydom (1956).
Zaterdag 6 december 2014 :

Jan "Sip" Visser (1931-1990) :
Een talentvol Anjumer kaatser.


Afgelopen zomer kreeg kv Klaas Thomas van Harald Wiersma (Metslawier) het volgende krantenknipsel uit 1968 toegestuurd :


Jan Visser, gefotografeerd bij de prijzenkast

Kaatskoningen der federatie Oostdongeradeel (2)
Al meerdere keren hebben kaatsvrienden tegen mij gezegd : U moet de medaillekast van Jan Visser in Anjum ook eens zien.
Wel zaterdag 27 januari j.l. hebben mijn vrouw en ik de fam. Visser opgezocht en een gezellig babbeltje met hen gemaakt.
Jan Visser, die in z'n woonplaats vaak Jan Sip wordt genoemd heeft acht kinderen, 3 zoons en 5 dochters.
Met z'n zoon Jelle (11) werden de prijzen eerst besproken welke in de medaillekast en op de tafel stonden. De kast alleen is te klein voor al de eretekens, die deze veelzijdige sportman in de afgelopen jaren heeft gewonnen.
De Bondswedstrijd te Berlikum werd gewonnen met E. Prins en J.K. Meindersma. Driemaal eindigde hij als no. 1 op de federatie wedstrijden.
Vele prijzen heeft Visser ook gewonnen met Jan Holwerda, D. Post, H. Huizinga en Th. Prins.
Al deze mede-kaatsers zal ik nooit vergeten zo merkte Visser op.

Het is een bezoek geweest rijk aan indrukken en we waren blij bij deze gastvrije mensen te zijn geweest.
Ook hebben we de eretekens geteld : 157 in de kast, 12 op de tafel verder 2 schilderijen, 3 wandborden, vier horloges en enkele luxe voorwerpen.
De meeste hiervan had Visser uitgegeven aan familieleden of kennissen. Ze waren voor het merendeel gewonnen in Morra-Lioessens.
Vele uren heb ik besteed om uit kranten(knipsels) gegevens over Visser te verzamelen betreffende de gewonnen prijzen. Ik ben tot onderstaand resultaat gekomen, dat naar alle waarschijnlijkheid wel niet volledig zal zijn daar de kaatsuitslagen misschien niet altijd in de krant hebben gestaan.
C.F.K Wedstrijden van 1953 t.m. 1967, 31 1e pr.; 18 2de pr.; 17 3de pr.; en 8 koningsprijzen.
Federatie Wedstrijden Sportdagen mee inbegrepen 1948-1967 : 56 1e pr.; 42 2de pr.; 39 3de pr. en 19 koningsprijzen.
totaal 87 1e pr.; 60 2de pr.; 56 3de pr., 27 koningspr.; Aantal punten 437.

T.D., Morra
Jan Visser is thans 36 jaar. In z'n twintigjarige kaatsloopbaan korfbalde hij ook 12 seizoenen en was van AKC een van de beste spelers. Deze Anjumer is verder een muziekliefhebber in hart en nieren en maakt al twintig jaar deel uit van het plaatselijke korps. Verder is hij een goed schaatsenrijder.

Als jongen kaatste hij ook al veel, steeds had hij een kaatsbal bij zich. Ze kaatsten dan op de Brouwersweg. Daar heb ik veel geleerd, zegt Visser, o.a. ook hoe een stuitende bal moet worden geslagen.
Jan heeft z'n liefde voor de kaatssport niet van vreemden gekregen. Z'n vader en grootvader kaatsten eveneens en waren ook echte liefhebbers.
Beste kaatser van federatie.
Van jan Visser mag gerust worden gezegd dat hij de allerbeste kaatser van de gemeentelijke federatie Oostdongeradeel is geweest.
Hij zegt nu zelf : Het wordt er niet beter op. Ik moest me echter nog vier jaar als eerste klasser op de federatiepartijen zien te kunnen handhaven. Ook op de C.F.K. wedstrijden ? Op deze vraag schudt Visser het hoofd en zegt : Nee, ik denk het niet.
Voorminst op en achterin, dat is altijd z'n grote kracht geweest.
Bij de medailles zijn er vele die gewonnen zijn door de meeste bovenslagen of de verste slag. Zeven keer heeft Visser mede voor z'n dorp de gemeentelijke sportdag gewonnen.
Ik had ook altijd goede maten, zo zegt Jan, als ik op de Sportdag uitkwam zoals K. Sonnema, J. Meindersma, W. Haaksma en W. Boelens. Met dezen ben ik twaalf maal in de finale geweest.


Bovenstaand verhaal is i.v.m. de laadsnelheid weergegeven in HTML stijl. Een pdf versie van het origineel kan hier worden gedownload.

Muziekkeuze december :
Een ongebruikelijke combinatie van Gregoriaanse kerkklanken, Latijnse en Engelse zang, elektronisch gegenereerde muziek en een middeleeuws ridderlijk aandoende omgeving wordt gerealiseerd in Enae volare mezzo.
Zondag 24 augustus 2014 :

Eline eerste en Baggio is back.

Zie Wedstrijd -> Verslagen

Donderdag 14 augustus 2014 :

Nynke debuteert met krans
Prachtige PC 2014
Ouder/kind kaatsen met 62 deelnemers
1,2,3.
Zie Wedstrijd -> Verslagen

Zaterdag 9 augustus 2014 :

Tijdens de opruimwerkzaamheden na de Anjumer PC is op het kaatsveld een sleutel gevonden (met blauwe sleutelhanger).

Bestuur kv Klaas Thomas.
Dinsdag 5 augustus 2014 :

Bij ons op de PC
Zie Wedstrijd -> Verslagen

Maandag 4 augustus 2014 :

De aanmelding voor de laatste ledenwedstrijd van dit seizoen voor jeugd en senioren op aanstaande vrijdag 8 augustus staat open. Opgave is mogelijk tot uiterlijk donderdagavond 19:00 uur. De loting is om 20:00 uur in de kantine.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

Zondag 3 augustus 2014 :

Jeugd slaat voor best op bij ledenpartij.
Jelte wint gouden rollator
Henkie is home
Zie Wedstrijd -> Verslagen

woensdag 30 juli 2014 :

De aanmelding voor de ledenwedstrijd Ouder-kind kaatsen op maandag 4 augustus 13:00 uur staat open.
Onder "Speler 2" kan de naam van de maat worden ingevuld. Onder "Type wedstrijd" moet Ouder-kind partij worden geactiveerd.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

Maandag 28 juli 2014 :

Aanstaande dinsdag 29 juli 2014 (morgen dus) hebben we een ledenpartij voor zowel de jeugd als de dames en heren. Opgeven kan tot een kwartier voor aanvang van de wedstrijd maar liever via de site. Dit omdat we dan een indruk hebben van hoeveel kaatsers we kunnen verwachten. De partij begint om 13:00 uur en we gaan 's morgens de perken leggen om 9:30 uur.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

Attentie : Nog twee bankkaarten voor de PC van aanstaande woensdag (Tel : 0638281536).

Straatkaatsen met de zachte bal.
Sip flikt het weer.
Zie Wedstrijd -> Verslagen
Vrijdag 25 juli 2014 :

De aanmelding voor de "Kneuzenpartij" op zaterdag 26 juli 15:30 uur te Anjum staat open. Enkele opmerkingen :
- Er wordt een verdeling gemaakt in een A, B en C klasse.
- Opgave kan tot zaterdagmorgen 10 uur.
- Deze z.g. kneuzenpartij is ook bedoeld voor niet kneuzen.
- Er wordt gespeeld met een zachte bal.
- BBQ aanwezig.

Ook de aanmelding voor de ledenwedstrijd jeugd op dinsdag 29 juli 13:00 uur te Anjum staat open.

Eveneens staat de aanmelding open voor de ledenwedstrijd senioren op dinsdag 29 juli 13:00 uur te Anjum .

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

Woensdag 23 juli 2014 :

Het mirakel slaat weer toe.
Dames zetten door.
Zie Wedstrijd -> Verslagen

20 juli 2014 :

Mededeling bestuur
De jeugdpartij op a.s. maandag 21 juli 13:00 uur gaat niet door.
Het straatkaatsen maandagavondavond 21 juli om 18:00 uur gaat wel door. Aanmelding voor het straatkaatsen tot een kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

Geel staat de Dijkstra's wel.
Twaalf uur federatiekaatsen.
Zie Wedstrijd -> Verslagen
13 juli 2014 :

De muziekkeuze is deze keer
voor al diegenen die te kaap'ren willen varen.

Als bronvermelding wordt genoemd : E. de Coussemaker, Chants populaires des Flamands de France (1e druk: Gent 1856).
Toch is het zeemanslied waarschijnlijk veel ouder. Het lied is generatie na generatie in mondelinge vorm doorgegeven, voordat het uiteindelijk voor het eerst werd opgetekend.
De uitvoering van de band Fungus in 1974 kan geslaagd worden genoemd.

Allen die willen te kaap'ren varen
Moeten mannen met baarden zijn
Jan, Pier, Tjoris en Corneel
Die hebben baarden, die hebben baarden
Jan, Pier, Tjoris en Corneel
Die hebben baarden zij varen mee
Zeelui in vooral vroegere tijden hadden veel uitzonderlijke eigenschappen die noodzakelijk waren voor een behouden thuiskomst. De geschiedenis leeft voort in het heden. Nog steeds worden mensen met namen als Jan, Pier, Tjoris en Corneel geassocieerd met die formidabele eigenschappen welke zo specifiek zijn voor een uitmuntende zeeman. Om er enkele te noemen : een onwaarschijnlijke beheersing in moeilijke danwel onmogelijke situaties, een fenomenaal anticipatievermogen en last but not least een messcherp inzicht in uiterst complexe materie alsof het een eenvoudig knikkerspel betreft.
Allen die ranzige tweebak lusten
Moeten mannen met ... enz.

Al die deftige pijpkens smoren
Moeten mannen met ... enz.
Al die met ons de walrus killen
Moeten mannen met ... enz.
Al die dood en duivel niet duchten
Moeten mannen met ... enz.


tweebak = scheepsbeschuit !
13 juli 2014 :

Supersub of Supersip

Zie Wedstrijd -> Verslagen
7 juli 2014 :

Mededeling :
We hebben als bestuur besloten om de jeugdpartij van komende woensdag 9 juli te verplaatsen naar woensdag 16 juli. Dit natuurlijk in verband met ORANJE. Kunnen we ons allemaal rustig voorbereiden op de match van het jaar.
De training gaat woensdag dan wel gewoon door.

Vet veel kransen in federatie

Zie Wedstrijd -> Verslagen
2 juli 2014 :

Negatieve reeks van precies 1 week.
De takomstpartij
Nynke wint in Niawier.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
25 juni 2014 :

Weekend in teken van ledenkaatsen.
Taartenfestival bij de familie Bos.
Einde aan een imponerende reeks

Zie Wedstrijd -> Verslagen
zondag 22 juni 2014 :

De aanmelding voor de gezamenlijke ledenwedstrijd jeugd op vrijdag 27 juni 18:00 uur te Morra staat open.

Ook de aanmelding voor de gezamenljke ledenwedstrijd senioren op zaterdag 28 juni 13:00 uur te Anjum staat open.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

19 juni 2014 :

Geen foto's maar wel 4 kransen uit Ternaard.
En weer waren we erbij.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
18 juni 2014 :

Attentie :
Trainingen van vandaag (woensdag 18 juni) voor welpen en pupillen zijn verplaatst naar donderdag 19 juni 2014 !!!.

Zie Training -> Trainingstijden

De trainers.
15 juni 2014 :

Jeugd kaatste in Hantum.
"Oudjes doen het nog goed".
Net niet bij de NK jongens en senioren.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
zaterdag 14 juni 2014 :

De aanmelding voor de ledenwedstrijd jeugd op vrijdag 20 juni 18:00 uur staat open.

Ook de aanmelding voor de ledenwedstrijd senioren (pearkekeatsen) op zaterdag 21 juni 13:00 uur staat open.
Onder "Speler 2" kan de naam van de maat worden ingevuld. Onder "Type wedstrijd" moet Pearke keatsen worden geactiveerd.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

11 juni 2014 :

Attentie :
Training gaat vandaag (woensdag 11 juni) gewoon door !!!.

De trainers.
8 juni 2014 :

Woeste Wiebe wint in dorp van Grutte Pier.
Meisjes de Eker oppermachtig bij schoolkaatsen.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
6 juni 2014 :

Attentie :
Aanmelding senioren ledenpartij nog steeds mogelijk !!

De loting voor de ledenpartij senioren heren en dames zal aanstaande zaterdagmiddag na twaalven plaatsvinden.
Opgave voor deze partij staat daarom open tot zaterdag 7 juni 2014 12:00 uur.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

5 juni 2014 :

Weer veel prijzen maar de "hoofdprijs" voor ons erelid Henk Boersma

Zie Wedstrijd -> Verslagen
4 juni 2014 :

Attentie :
Training gaat vandaag (woensdag 4 juni) niet door !!!.

In verband met de weersomstandigheden gaan de trainingen voor welpen en pupillen wederom niet door.

De trainers.
zondag 1 juni 2014 :

44 kids op 2e ledenpartij.
Marten Jan het mirakel van de Skeanewei.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
zondag 1 juni 2014 :

De aanmelding voor de ledenwedstrijd senioren op zaterdag 7 juni 15:30 uur staat open. Opgave voor donderdag 5 juni 19:00 uur.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

28 mei 2014 :

Attentie :
Training gaat vandaag (woensdag 28 mei) niet door !!!.

In verband met de weersomstandigheden gaan de trainingen voor welpen en pupillen niet door.

De trainers.
28 mei 2014 :

Bijzonder rustig weekend.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
26 mei 2014 :

Kaatsers en vrijwilligers,

Vrijdag 30 mei 2014 staar er weer een partij voor de jeugd op het programma. Je kan je aanmelden voor woensdag 28 mei 19.00 uur.
In verband met hemelvaartsdag gaan we de velden op vrijdagmorgen leggen rond de klok van 10 uur.
Mogelijk wordt de partij verplaatst naar de middag dus hou de mail in de gaten.

Het bestuur.
25 mei 2014 :

Eerste ledenwedstrijd dames en heren zit erop.
Jeugd pakt in 4 categorieën de krans.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
21 mei 2014 :

Antje pakt premie in Beetgum.
Johanna Bos heeft stoute plannen

Zie Wedstrijd -> Verslagen
18 mei 2014 :

Ledenjeugd voor het eerst in aktie.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
18 mei 2014 :

En het regent zonnestralen.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
Zaterdag 17 mei 2014 :

Hallo jeugd leden

Woensdag 21 mei a.s is er een federatie wedstrijd in Morra-Lioessens. Je kunt je opgeven per email (t.visser16@knid.nl). Dit moet voor maandag a.s. 19:00 uur.
Bij de federatie moet je voldoen aan de opslag afstanden welke jullie in een vorige mail hebben ontvangen. We hopen gauw bericht van je te ontvangen.

Vrijdag 23 mei begint Sip Jaap Bos met de training voor de oudere jeugd en de KNKB kaatsers. Jullie zijn welkom van 19:00 tot 20:00 uur.

Bestuur k.v. Klaas Thomas.
Zaterdag 10 mei 2014 :

It giet wer oan !

Zie Wedstrijd -> Verslagen
donderdag 8 mei 2014 :

De aanmelding voor de ledenwedstrijd jeugd op vrijdag 16 mei 18:00 uur staat open.

Ook de aanmelding voor de ledenwedstrijd senioren op vrijdag 23 mei 18:00 uur staat open.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

Woensdag 7 mei 2014 :

De (gedeeltelijke) agenda's voor ledenwedstrijden en federatiewedstrijden zijn inmiddels geplaatst op deze website.
Voor federatiewedstrijden : Zie Wedstrijd -> Federatie
Voor ledenwedstrijden : Zie Wedstrijd -> Leden

Ook de trainingstijden voor groep 1 en groep 2 staan vermeld.
Voor trainingstijden : Zie Training -> Trainingstijden
Zaterdag 26 april 2013 :

Hallo kaatsvrienden en vriendinnen

Het is bijna weer zover dat de eerste kaatsballen weer door het luchtruim vliegen. En daarom willen we binnenkort weer beginnen met de trainingen.
Als je dit jaar mee wil doen aan de trainingen geef je dan op per email (t.visser16@knid.nl). De kosten zijn 10 euro.
De trainingen worden waarschijnlijk op de woensdag gegeven. Omdat het aantal trainers beperkt is is het in eerste instantie niet bedoeld voor onze KNKB kaatsers. Voor hen zullen we zien of we ze in de loop van het seizoen apart gaan trainen.

We hopen gauw iets van je te horen.

We hebben 40 nieuwe ballen voor het kanon aangeschaft dus de oudere jongeren kunnen ook weer gaan trainen.

Bestuur k.v. Klaas Thomas

Muziekkeuze :
Rond de klok van half vier op Koningsdag 2014 vertolkten de Anjumer Kolkensjongers alsmede het Piratenkoor enige prachtige liederen. De laatsten waren op niet onverdienstelijke wijze onder meer verantwoordelijk voor de "Mull of Kyntyre".
Deze ballad werd in 1977 uitgebracht door Paul McCartney (1942) en Dennis Laine (1944) en is een soort van eerbetoon aan de gelijknamige Schotse landstreek. Hierbij een breath taking performance van een zekere Susan Magdalane Boyle (1961).
Donderdag 27 maart 2013 :

Schoolkaatsen 2014.

In samenwerking met school en KNKB kan ook dit jaar de jeugd kennismaken met de kaatssport. Data en tijden zijn als volgt :

Groepen 3, 4, 5 en 6 ( Trainers : Klaas Veenstra, Pier Tilma)
DatumPlaatsGroepAanvang
Dinsdag 1 aprilZaal of voetbalveld5 en 614:00 uur
3 en 414:45 uur
Dinsdag 8 aprilZaal of voetbalveld5 en 614:00 uur
3 en 414:45 uur
Dinsdag 15 aprilZaal of voetbalveld5 en 614:00 uur
3 en 414:45 uur
Dinsdag 22 aprilZaal of voetbalveld5 en 614:00 uur
3 en 414:45 uur


Woensdag 26 maart 2013 :

Agenda jaarvergadering kv Klaas Thomas
Vrijdag 4 april 2014 19:30 uur
Zaaltje in café/cafetaria "De Bonkelaer" te Anjum
 • Opening en vaststellen agenda.
 • Mededelingen.
 • Notulen jaarvergadering 2013.
 • Jaarverslag 2013.
 • Financieel verslag 2013.
 • Verslag kascontrole.
 • Federatie/KNKB.
 • Jeugdbeleid.
 • Vooruitblik 2014.
 • Bstuursmutaties.

  Voorgedragen door bestuur :
  Penningmeester : Annet Visser, Jitske Hovinga
  Algemeen bestuurslid : Freddie Bandstra, Johannes Koree
  Aftredend en niet herkiesbaar : Thomas Jansma, Jantine Scheepstra en Wessel Dijkstra

 • Rondvraag.
Bestuur kv Klaas Thomas.
Dinsdag 11 februari 2014 :

De directie van P. Tilma Hardware/Software Engineering kwam met het idee de door dit bedrijf gesponsorde partij in het vervolg de "Taeke Uilkes partij" te noemen.
De historie rondom de persoon van Kastelein Taeke Uilkes Haaksma (1798-1840) in aanmerking nemende, zal het voorstel door het bestuur waarschijnlijk worden gehonoreerd.

Muziekkeuze :
Sommige muziek spreekt tot de verbeelding en krijgt een soort van evergreen status. Een voorbeeld hiervan is "L'amour est bleu", een compositie van de Franse musicus Andre Charles Jean Popp (1924). De (franse) tekst werd geschreven door een zekere Pierre Cour (1924-1997).
Het liedje kreeg vooral bekendheid door een instrumentale uitvoering van de Franse componist en arrangeur Paul Mauriat (1925-2006).
De relatief onbekende Taiwanese zangeres Tracy Huang (1953) weet met haar subtiele Engelstalige versie een gevoelige snaar te raken.
Zondag 12 januari 2014 :

Het bestuur van kaatsvereniging "Klaas Thomas" wenst hierbij iedereen een goed 2014.
Donderdag 9 januari 2014 :

Kastelein Taeke Uilkes Haaksma (1798-1840) :
één van de eerste Anjumers die een kaatspartij organiseerde.

In juli 1828 ( 15 jaren nadat de Fransen waren vertrokken ) verschijnt het volgende bericht :

Met consent van den Grietman van Oostdongeradeel gedenkt de Kastelein T. U. Haaksma, in de Witte Zwaan te Anjum, op Zaturdag den 2 Augustus 1828, des namiddags ten 2 ure, te laten Verharddraven :
Een fraai CHAISGEREID en HOOFDSTEL, door Paarden, die tot genoegen der keurmeesters zijn en geen prijs of premiegewonnen hebben.
Voorts zal dezelfde Kastelein, op Zondag den 3 augustus daaraanvolgende, des namiddags precies ten 3 ure, laten verkaatsen, Eenen fraaijen ZILVEREN BAL.

"Het Grauwe Paard" is blijkbaar niet de enige herberg in het Anjum van zo ongeveer rond 1800. Al ver voor deze datum maken kranteberichten melding van herberg "De Zwaan". Februari 1779 verscheen de volgende advertentie :

De Procureur P. JILDERDA te Metslawier, zal op Zaturdagen den 13de, 20ste en 27ste February 1779 by de 1ste, 2de en Finaale Palmslag telkens te 1 uur na Noen in de Zwaan te Anjum publyk verkopen :
I - Twee en een tweede Pondemate Greide onder Anjum leggende, by de Moerfloot, belast met 26 Strs. Lands, en twee Flor. 5 Strs. en 11 Penn. Dyks Lasten.
II - Twee Pondemate beste Greide by de Kooy meede onder Anjum, belast met 21 Strs. Landsfloreen en één Flor. 18 Strs. 9 Penn. Dyk. Alles Breder volgens Biljetten.

Het lijkt erop dat de beide kasteleins Taeke Pieters van der Herberg (Herberg Het Grauwe Paard) en Taeke Uilkes Haaksma (Herberg De Zwaan) het goed met elkaar konden vinden. Een bericht in augustus 1830 zegt het een en ander over hun samenwerking :

Met consent van den Heere Grietman en Assesoren van Oostdongeradeel, gedenkt de Kastelein T.U. Haaksma, te Anjum, op Zaturdag den 7 Augustus 1830, des namiddags ten 2 ure, te laten verharddraven :
Een fraai CHAISGEREID en HOOFDSTEL; alle Paarden zullen worden toegelaten die geen Stads Prijs noch Premie gewonnen hebben, en tot genoegen der Keurmeesters zijn.
En op dien zelfden dag gedenkt de Kastelein T.P. van der Herberg, aldaar, des middags ten 1 ure, te laten verkaatsen : Een fraaije ZILVEREN BAL.

Hieronder het gezin waarin Taeke Uilkes Haaksma is grootgeworden. Als oudste jongen kreeg (de tweede) Taeke de naam van zijn moeders vader. Uilke Klaases en Trijntje Taekes hebben tijdens hun leven de beide achternamen Haaksma en Toomsma aangenomen.

Huwelijk in 1793 van Uilke Klaases (Haaksma) (1764-1826) en
Trijntje Taekes (Toomsma) (1769-1826)
Trijntje
1794-1879
Taeke
1796
Taeke
1798-1840
Rinske
1801-1876
Klaas
1803-1872
Feike
1806-1835

In 1826 trouwt Taeke Uilkes Haaksma met Willemke Gosses Douma.

Huwelijk van Taeke Uilkes Haaksma (1798-1840) en
Willemke Gosses Douma (1794-1831)Antje Gerrits Hofman (1803-1840)
Uilke
1827-1840
Minke
1829-1854
Ids
1830-1894
Sijke
1834-1865
Gerrit
1836-1904
Trijntje
1838

Uit een koopakte blijkt dat een jaar later (in 1827) het net getrouwde paar "huis en herberg, genaamd de Zwaan te Anjum" voor ƒ 2300 heeft gekocht. De verkopers waren Jelle Rinzes Holwerda en Trijntje Eelkes Holwerda beiden van Anjum.
Enkele jaren later is Anjum het toneel van de verkoop van de Holdinga Burgt. In januari 1831 verschijnen de volgende berichten :

Mr. F Witteveen, Notaris te Metslawier, zal, op Donderdag en Vrijdag den 27 en 28 Januarij 1831, telkens des voormiddags ten 9 ure, op Holdinga burgt onder Anjum, bij boelgoed tegen gereede betaling, presenteren te verkoopen :
Den geheelen INBOEDEL op gemelde Burgt aanwezig, bestaande in Meubelen en Huissieraden, waaronder onderscheidene Bedden met toebehooren, Kabinetten, Ledikanten, een aantal Tafeltinnen, verschillende Tafels, Pulpitums, groote en kleine Spiegels, een aantal Stoelen, Kagchels, eene menigte Glas- en Kristalwerk, Porselein, gemaakt Goud- en Zilverwerk, eene aanzienlijke kwantiteit Koper en Tin, benevens eene menigte en daaronder vele fraaije en pretieuse Portretten, Schilderijen en Teekeningen, eenige Mans- en Vrouwenkleederen en meer andere Goederen, te veel om nader te specificeren.
Zullende de Goederen gedurende drie dagen voor den verkoop door de gegadigden kunnen worden bezigtigd.

Mr. F. WITTEVEEN, Notaris te Metslawier, daartoe door de Regtbank benoemd, zal, op Zaturdag den 29 Januarij 1831, des morgens 10 ure, ten huize van Taeke Uilkes Haaksma, Kastelein te Anjum, ten overstaan van het Vredegeregt, finaal presenteren te verkoopen :
1 - De oud adelijke BURGT, Holdinga Burgt genaamd, staande en gelegen te Anjum, bestaande in eene kapitale geheel uit het water opgetimmerde en zeer wel onderhoudene adelijke Huizinge geheel met Grachten omringd, voorzien van eenen Koepel en spitsen Toren, en bevattende een aantal Woon- en Slaapvertrekken, ruime Keuken, ruime Linnen-, Turf- en Provisiezolders, een aantal gewelfde Kelders, zijnde alles voorzien van de vereischte commoditeiten, eene ruime Binnenplaats, alwaar een Bleekveld met Put en Regenwatersbak, bevattende voorts spatieuse Boomgaarden, met eene menigte van fijne Vruchtboomen beplant en meerendeels met Grachten omringd, grooten Moestuin met Broeijerij, breede Singels, een Voorplein met eene zware en bewoonde Slotpoort voorzien, zijnde de Singels, enz., behalven eene menigte Kreupelhout, beplant met ongeveer 850 meest alle zware ipen, esschen, eiken, beuken en andere stamboomen. Deze verkoop zal plaats hebben in perceelen bij Biljetten gespecificeerd; zullende eerst de Gebouwen op sloping en afbraak en het Boomgewas van ieder perceel bij nader aan te wijzene gedeelten op roeijing, en alzoo als roerend goed, en de bloote grond van ieder perceel als onroerend goed worden geveild, en daarna de opstal en de grond van ieder perceel vereenigd en eindelijk alle de perceelen in massa als onroerend goed worden geveild. Waarop bij de provisionele toewijzing is geboden : Op de adelijke Huizinge ƒ 2976. Op de Slotpoort ƒ 235. Het Schuurtje ƒ 76. Het Boomgewas ƒ 2044. En op de bloote Grond ƒ 1450.
2 - Eene uitmuntende ZATHE en LANDEN, met HUIZINGE, SCHUUR, HORNLEGER en PLANTAGIE, de Huizinge geteekend met numero 2, groot naar naam en faam 27 bunder en ruim 92 v. roede Bouw- en Greidland, de Slotplaats genaamd, benevens drie STEMHUIZEN, geteekend met no. 3, 133, en 136, mede onder Anjum gelegen, en zulks in perceelen ( met regt van tezamenvoeging) bij biljetten omschreven. Waarop in perceelen geboden ƒ 18917. En op de Stemhuizen ƒ 490. Te aanvaarden, de perceelen tot Holdinga Burgt behoorende meerendeels dadelijk na de finale toewijzing; van het 2de perceel de Bouwlanden met uitzondering van eenige toezaaijing dadelijk na de finale toewijzing, de Greiden op St. Petri 1831, de Huizinge en Schuur c.a. den 12 Mei 1831, en de Stemhuizen den 12 Mei 1832. Uithoofde Holdinga Burgt c.a., slechts door den Rijdweg van de Dorpsvaart van Anjum is gescheiden, kan, ingeval van toewijzing op slooping en roeijing de afbraak en het boomgewas zeer geschikt te water worden vervoerd.

En nog weer even later in 1832 het volgende :

Uit de hand te KOOP : Ongeveer 100 IPEN STAMBOOMEN, waaronder extra zware zijn; alsmede een paar uit zerk gemaakte LEEUWEN; alles staande op de Singels Holdinga Burgt genaamd, te Anjum. Te bevragen bij BEERT G. ZIJLSTRA, Wagenmaker te Anjum.

Vier maanden na de finale verkoping van de "Holdinga Burgt" overlijdt op 29 Mei 1831 Willemke Gosses Douma op 37 jarige leeftijd. Het echtpaar heeft op dat moment 3 kinderen.

Weduwnaar Taeke Uilkes maakte in 1833 een nieuwe start door in het huwelijk te treden met Antje Gerrits Hofman (afkomstig van Oostrum). Nadat er bij zijn tweede vrouw Antje Gerrits 3 kinderen waren geboren slaat het noodlot nog heviger toe.

Op 16 februari 1840 overlijdt Antje Gerrits Hofman op 37 jarige leeftijd. Geen 4 weken later op 15 maart 1840 overlijdt eveneens Taeke Uilkes Haaksma (41 jaar). Nog eens zes weken later op 26 april 1840 komt er een einde aan het leven van oudste zoon Uilke Taekes Haaksma op de leeftijd van 13 jaar.

Opmerkelijk genoeg verscheen, ongeveer een jaar daarvoor, het volgende bericht :

Mr F. Witteveen, Notaris te Metslawier, zal, op Donderdag den 24 Januarij 1839, des namiddags ten 3 ure, finaal presenteren te verkoopen :
1. Eene hechte HUIZINGE, no. 51, en HERBERG, de Zwaan genaamd, bestaande in 3 Voorkamers en eene Achterkamer, Kelder, Regenbak, Put en verdere gerijfelijkheden, ruime SCHUUR, STALLING en ERVE, staande en gelegen in de Buurt te Anjum, waarin sedert lange jaren eene Herberg is gehouden, en door den stand zeer geschikt tot Winkel en andere Affaires, wordende door den mede-eigenaar Taeke U. Haaksma bewoond en gebruikt; den 12 Mei 1839 te aanvaarden; waarop geboden is ƒ 2000.
2. Een stuk BOUWLAND, gelegen aan de Buurt te Anjum, groot naar naam en faam 1 bunder en ruim 28 v. roede, bij dezelfden als eigenaar in gebruik; dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden; waarop geboden is ƒ 1207,50.

Bij de zoektocht naar eventuele nazaten van Taeke Uilkes Haaksma is verder gerechercheerd op Gerrit Taekes Haaksma, een zoon van Taeke Uilkes Haaksma en zijn tweede vrouw Antje Gerrits Hofman.

Huwelijk in 1866 van Gerrit Taekes Haaksma (1836-1904) en
Grietje Jacobs Eelkema (1839-1909)
Taeke
1867-1867
Taeke
1868-1903
Aaltje
1870-1931
Jacob
1872-1903
Ids
1875-1958
Eelke
1877-1947

Oudste zoon Taeke (wederom de tweede) trad in het huwelijk met Antje Bandstra.

Huwelijk in 1893 van Taeke Gerrits Haaksma (1868-1903) en
Antje Bandstra (1870-1956)
Gerrit
1894-1937
Jan
1895-1899
Grietje
1898-1982
Jan
1900-1916
Jacob ("Grutte Jabik")
1902-1991

Van deze laatste familie valt te vermelden dat boerenarbeider Jan Taekes Haaksma (de tweede) op 16-jarige leeftijd om het leven kwam als gevolg van een ongeval met een op hol geslagen paard.

En zo komen we op een aantal bekenden uit Anjum en omgeving welke gerelateerd zijn aan bovenstaande families en dus nazaten zijn van kastelein Taeke Uilkes Haaksma :

Jantje KammingaPake Taeke Gerrits Haaksma 1868-1903.
Vernoemd naar de beide niet oud geworden Jan Taekes Haaksma's.
Anne ZuidemaBeppe Aaltje Zuidema-Haaksma 1870-1931
Alie en Afke HaaksmaPake Ids Haaksma 1875-1958
Ids Visser LioessensPake Ids Haaksma 1875-1958
Gerrit Haaksma
Kastelein te Lioessens
Pake Gerrit Haaksma 1894-1937
Sita Dijkstra LauwersoogPake Gerrit Haaksma 1894-1937
Pier Tilma Gediplomeerd kaatstrainer ABeppe Grietje Kamminga-Haaksma 1898-1982

  Enige opmerkingen :

 1. Volgens een kadestrale kaart uit 1832 was Herberg "De (witte) Zwaan" gesitueerd op dezelfde plaats waar vroeger Gjerryt Harms en Rennie woonden.
 2. Wanneer herberg "De Zwaan" rond 1840 wordt verkocht, is er ook sprake van "Een stuk uitmuntend BOUWLAND, gelegen bij de Buurt te Anjum, groot naar naam en faam 1 bunder en ruim 28 v. roede".
  Landbouwer Gosse Douwes Douma, de schoonvader van Taeke Uilkes Haaksma ( eerste vrouw ), had in 1832 een stuk land in bezit op De Buurt. Gosse Douwes Douma overleed in 1837. Het is dus goed mogelijk dat Taeke Uilkes Haaksma dit land door erfenis in bezit heeft gekregen.
 3. Naast het langgerekte stuk land van Meindert Visser aan de Singel op naar Oostmahorn ligt een ander eveneens langwerpig perceel. Dit land bestaat eigenlijk uit 2 gedeelten welke gescheiden zijn door een "slinke". Het deel gelegen aan de Skanserwei had, volgens het kadaster in 1832, Kastelein T. P. van der Herberg als eigenaar. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat op dit land ooit kaatspartijen zijn gespeeld.
 4. Naast genoemd land van Kastelein T. P. van der Herberg ligt een nogal "hoog" stukje land eveneens aan de Skanserwei. Dit stuk land ( te herkennen aan een boom in de langsrichting ) was in 1832 ook in handen van eerdergenoemde landbouwer Gosse Douwes Douma. Het is dus ook mogelijk dat dit land ooit fungeerde als kaatsterrein.
 5. Een hornleger is de huisstede en het erf van een boerderij. Veelal was hieraan het stemrecht verbonden. Bij verdeling van een boerenbedrijf was het dus van belang om het hornleger te bezitten, aangezien alleen aan dit deel het stemrecht verbonden was, ook als het huis al was afgebroken. In de 17e en 18e eeuw behoorde het opkopen van hornlegers tot de oligarchische praktijken. Toen in 1748 werd bepaald dat er voortaan een huis op moest staan, werd dit voorschrift vaak ontdoken door er een "STEMHUIS" op te bouwen. Hieraan kwam in 1795 een einde toen stemrecht en grondbezit werden gescheiden.


Muziekkeuze :
Uit al die genoemde jaartallen kan worden afgeleid dat in de 18e en 19e eeuw de gemiddelde levensverwachting een stuk lager lag dan tegenwoordig. Uit het volgende blijkt dat in die tijd ziekte en ongeluk in alle lagen van de bevolking voorkwam.
W. A. Mozart (1756-1791) en zijn vrouw Constanze Weber kregen 6 kinderen van wie er slechts 2 volwassen werden. De componist werd zelf maar 35 jaar.
De persoonlijke tegenslag weerhield hem echter niet van het componeren van zijn elfde sonate in A groot. Hierbij het derde deel genaamd Rondo Alla Turca (1783).
De uitvoering wordt verzorgd door een koperkwintet met trompet, piccolotrompet, trombone, hoorn en bas.