Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Klaas Thomas Mosselman (1889-1985)

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Klaas Thomas Mosselman (1889-1985)

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum
Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Klaas Thomas Mosselman (1889-1985)

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Klaas Thomas Mosselman (1889-1985)

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum

Kaatsvereniging "Klaas Thomas" te Anjum
Begunstigers van onze vereniging

Vereniging Nieuws 2016

Vrijdag 1 april 2016 :

Attentie :

Met ingang van dit seizoen heeft kaatsvereniging Klaas Thomas gekozen voor een nieuwe website en beheerder.
Nieuws, verslaggeving en wedstrijdaanmelding worden daarom nu "geserveerd" vanaf
www.kvklaasthomas.frl

Muziekkeuze :
Barbara Allen (origine 1666) door Blackmore's Night
met zangeres Candice Lauren Isralow (1971).
Benedictus (1749) door Franz Joseph Haydn (1732-1809).
Ringo (1964) door Lorne Greene (1915-1987).

Donderdag 31 maart 2016 :

Hierbij de voorlopige wedstrijdagenda voor federatiepartijen.

Agenda federatiepartijen 2016
Maandag 28 maart 2016 :

Agenda jaarvergadering kv Klaas Thomas
Vrijdag 1 april 2016 20:00 uur
Kantine Lyts Mokum
 • Opening en vaststellen agenda.
 • Mededelingen.
 • Notulen jaarvergadering 2015.
 • Jaarverslag 2015.
 • Financieel verslag 2015.
 • Verslag kascontrole.
 • Website.
 • Federatie en KNKB.
 • Bestuursmutaties.
  • Aftredend en niet herkiesbaar : Tamme Visser, Wiebe Wessel Bos
  • Voorgedragen : Elisabeth Zijlstra en ???
 • Wedstrijdagenda
 • Jeugdbeleid
 • Rondvraag.
Bestuur kv Klaas Thomas.
Maandag 21 maart 2016 :

Muziekkeuze :
Ede Ulfert Staal (Warffum 1941 - Delfzijl 1986) met Mien Hogelaand (1984).

't Is de lucht achter Oethoezen
't Is 't torentje van Spiek
't Is de weg van Lains noar Klooster
En de Westpolder langs de diek
't Binnen de meulens en de moaren
't Binnen de kerken en de beurg'n
't Is 't laand woar ik as kind
Nog niks begreep van pien of zurgen
Het Binn De Meuln's.. t'binn de Beurg'n
't Is 'n doevetil, 's durpsstroat
't Is 'n olde bakkerij
't Binnen de grote boernploatsen
Van Waarvum, Oskerd, zo noar Meij
't Is de waait, 't is de hoaver
't Is 't koolzoad in de blui
't Is de horizon bie Roanum
Vlak noa 'n dunderbui
Dat is mien laand, mien Hogelaand.
't Is 'n mooie oamd in maai
'n Kou houst doeknekt in 't gruinlaand
Ik heb veur d'eerst nog moar verkeren
En vuil de vonken van dien hart
De wilde plan'n dij'k had
Komt sikkom niks meer van terecht
Totdat de nacht van 't Hogelaand
'n Donker klaid over ons legt
Dat is mien laand, mien Hogelaand

Vrijdag 1 januari 2016 :


Het bestuur van kaatsvereniging "Klaas Thomas" wenst iedereen een goed 2016.